Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

malinkofffa
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
malinkofffa
4685 94a1 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaciagnik123 ciagnik123
malinkofffa
Reposted frombatysia batysia viajustmess justmess

March 03 2015

malinkofffa
Reposted fromszabatowa szabatowa
malinkofffa
6386 459c
Reposted fromfoina foina
malinkofffa
7388 91be 500
Reposted fromerq erq

March 02 2015

8480 8d77
Reposted fromtimblr1989 timblr1989
malinkofffa
Nic tak nie uszczęśliwia człowieka, jak poczucie, że się jest kochanym przez bliskich i że obecnością swoją sprawia się im przyjemność.
— Charlotte Brontë
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
malinkofffa
malinkofffa
1583 9f0d
2621 a846 500
Reposted fromnighters nighters
malinkofffa
- a czy ona was kochała?
- jeśli nawet, to jako przedłużenie samej siebie.
- a czym innym może być miłość?
- zdroworozsądkowym troszczeniem się o coś, o czym się myśli, że jest bardzo dobre. Nie muszą to być więzy krwi. To może być również czerwona piłka do gry na plaży albo tost z masłem.
- chcecie przez to powiedzieć, że potrafilibyście KOCHAĆ tost z masłem?
- tylko niektóre, sir. I tylko w niektóre poranki. I tylko pod pewnym kątem padania promieni słońca. A miłość - ta przychodzi i odchodzi niezauważalnie.
- czy sądzicie, że można kochać człowieka?
- oczywiście; zwłaszcza gdy się go dobrze nie zna. Lubię patrzeć na nich przez okno, jak chodzą po ulicy.
— Charles Bukowski, Zapiski starego świntucha
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe
malinkofffa
malinkofffa
7114 3f9f
Reposted frommissmaya missmaya

February 26 2015

malinkofffa
9889 585b
Reposted fromLuna- Luna-
malinkofffa
0116 14f1
Reposted fromsidestory sidestory
malinkofffa
Spędzaj czas z tymi, którzy sprawiają,
że jesteś szczęśliwy – Nie z tymi,
na których musisz robić wrażeni.
Reposted fromchangecolour changecolour
malinkofffa
Tęskniłam nawet gdy byłeś blisko. Tęskniłam już sobie trochę na zapas, żeby później tęsknić mniej gdy odejdziesz. I tak nie pomagało
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
malinkofffa
0169 1b48
Reposted fromchceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl